Jugnmannova 11, Lanškroun
+420 606 252 387
info@kdlprojekt.cz

REALIZACE STAVEB


PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Nabízíme zpracování kompletní dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, dokumentace pro provádění stavby.

STAVEBNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ

Stavebně technická posouzení zpracováváme za účelem posouzení stavu stavebních konstrukcí, jejich případných poruch a stavebních defektů s návrhy na jejich odstranění.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Samozřejmostí je pro nás zpracování dokumentace pro zadávání veřejné zakázky na stavební práce. Její součástí bude zpracovaná příslušná dokumentace pro provádění stavby a soupis prací s výkazem výměr.