SLUŽBY

Příprava zakázky

Zajištění veškerých nezbytných podkladů, průzkumu, zaměření a posudků.

 

Vypracování projektové dokumentace ve všech stupních

Zpracování architektonické studie, dokumentace pro územní řízení, stavební řízení, výběr dodavatele, provedení stavby, včetně autorského dozoru, dokumentace skutečného provedení stavby a zjednodušené dokumentace skutečného provedení (pasporty staveb).

Specializujeme se na veškeré stavby v oboru pozemních staveb (novostaveb i rekonstrukcí) jako jsou objekty pro bydlení, obchod, kulturu, administrativu, sport, školství, zdravotnictví, výzkum, služby, zemědělství, výrobu a skladování.

Kancelář úzce spolupracuje se specialisty z oborů architektura, statika, technika prostředí staveb (vytápění a chlazení, vzduchotechnika, kanalizace, voda, plyn), elektroinstalace silnoproudé a slaboproudé, měření a regulace, požární bezpečnost staveb, rozpočty.

Projektová dokumentace je zpracována digitálně. Výkresy jsou tvořeny ve 2D prostředí programu CADKON 2017. Na žádost investora zajistíme vizualizace projektu ve 3D zpracované grafickým programem ArchiCAD.

 

Inženýrská činnost

Zajišťujeme vyřízení všech potřebných stanovisek dotčených orgánů státní správy, vyjádření dotčených orgánů a správců sítí a součinnost s investorem při jednání se stavebním úřadem.